Huisreglement Fysiotherapie Alexander

Fysiotherapie Alexander streeft naar een goede kwaliteit van zorgverlening. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de volgende informatie:

1. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd, zullen wij bij u in rekening brengen.
2. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen. Verandering in uw verzekering? Geef dit dan a.u.b. direct door.
3. Indien uw zorgverzekeraar de kosten voor de gevolgde behandelingen niet vergoed (bijvoorbeeld als u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent), bent u persoonlijk aansprakelijk voor de gemaakte kosten.
4. Indien u het niet eens bent met de door de therapeut in rekening gebrachte kosten, kunt u dit direct bij Infomedics melden, zonder eerst overleg te hebben met één van de medewerkers van de praktijk.
5. Het is in alle ruimtes verboden te roken.
6. Fysiotherapie Alexander is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in onze gebouwen of binnen directe omgeving van onze gebouwen bevindende eigendommen / bezittingen van bezoekers.
7. Geregistreerde (patiënt/cliënt)gegevens behandelen wij conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
8. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut en/of de vertrouwenspersoon. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure op onze website. Daarnaast kunt u hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen.
9. Infomedics 
is ons administratiekantoor, waarvan u een nota kan krijgen, welke door ons niet direct bij de zorgverzekeraar te declareren is.