Algemene voorwaarden Fysiotherapie Alexander

1. Neem een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) naar uw eerste afspraak.

2. U, net zoals wij, dient zich te gedragen volgens de algemeen geldende normen en waarden.

3. Fysiotherapie Alexander is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.

4. Wij trachten u tijdig te informeren indien uw aanvullende verzekering op dreigt te geraken.Behandelingen na het overschrijden van de aanvullende verzekering, dient u zelf te betalen. Fysiotherapie Alexander kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5. Gelieve uw telefoon op ‘stil’ zetten tijdens de behandeling.

6. U bent vrij in het kiezen van uw eigen fysiotherapeut, wij trachten hierin zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen. Het kan voorkomen dat u een specifieke klacht of verwijzing heeft, wij zullen u dan adviseren de daarin gespecialiseerde therapeut te kiezen.

7. Om uw afspraak kosteloos af te zeggen, dient u deze maximaal 24 uur van te voren af te zeggen via telefoon of de mail. Doet u dit binnen 24 uur, zijn wij genoodzaakt een niet-nagekomen afspraak bij u te declareren. De kosten hiervan zijn terug te vinden bij onze tarieven.

9.  In onze oefenruimte dient u (sport)schoenen aan te hebben die u niet buiten gebruikt. Ook vragen wij u de oefentoestellen én oefenmateriaal schoon te maken na gebruik, hiervoor kunt u gebruik maken van de schoonmaakmiddelen die wij toereiken.

10. Om u zo goed mogelijk te begeleiden administreren wij uw medische gegevens. Deze worden beheert in de daarvoor bedoelde computersystemen en zijn goed beveiligd. De AVG-wet is hierop van toepassing, voor meer informatie over deze regelgeving, klik hier. Wij zullen ons tevens ook houden aan de het privacyreglement zoals op de site benoemd.

11. De geldende beroepsregels van het KNGF, Keurmerk én NVMT worden gehanteerd binnen Fysiotherapie Alexander.

12. De declaratie fysiotherapie sturen wij door naar uw zorgverzekeraar. Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie én u nog behandelingen tegoed heeft staan vanuit dezeverzekering, wordt uw zorg vergoed door de verzekeraar. Van dit hele proces merkt u waarschijnlijk niets, de afhandeling wordt tussen ons en de verzekeraar gedaan. Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of uw aanvullende pakket is niet meer toereikend, zijn de verschuldigde kosten voor uzelf. U ontvangt hier dan zelf een rekening voor. Bij het niet betalen van het verschuldigde bedrag binnen de daarvoor bestemde tijd, kan Fysiotherapie Alexander vervolgafspraken annuleren wegens betalingsverzuim. Daarnaast kan Fysiotherapie Alexander incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.

15.  Klachtenregeling: Fysiotherapie Alexander is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Keurmerk Fysiotherapie. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.

16.  Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken bij uw fysiotherapeut.